Jag är mer mark än människa

Ett pågående projekt där jag samlar jord och stenar från olika platser på Öland, och processar marken till pigment som sedan blir kritor i torrpastell. Med kritorna gör jag målningar, som bär spår av de olika platsernas förändringar. Det kan t ex vara en eroderad kustremsa, en uttorkad göl, ett stenbrott på Alvaret. I målningarna är jag intresserad av att vara en utökad känslighet, en bit mark. Att vara mer mark än människa är en handling, en aktion, en motståndshandling. Det är en undersökning i det horisontella och en solidaritet med jorden.